Motivatie - Yoga Beek

Yoga Beek
Nederlands  |  English
Yoga Beek
Ga naar de inhoud
"Ik kan mensen activeren, instrueren, inspireren, assisteren, corrigeren maar ik kan ze niet motiveren. Motivatie is intrinsiek". ~ Elisabeth Dols-De Rooij

Ik wens te werken met gemotiveerde mensen.
Mijn motivatie voor het opstarten van Yoga Beek is eenduidig: het beginnen van een school voor lichaamstaal en levenskracht voor jong en oud door middel van yoga beoefening.

Mijn motto:

“Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en geluk. Communiceer open en eerlijk en synchroniseer je lichaamstaal met je woorden. Wees niet te trots om hulp te vragen, stel veel vragen en respecteer je persoonlijke ruimte. Realiseer eerst je kleine dromen. Vervolgens zullen de grotere volgen. Kijk naar de wereld op zijn kop en keer dan rechtop en in voortdurende verwondering terug naar de wereld."
De studio is intiem: er is aandacht voor de mens als uniek individu; het uitganspunt is altijd: cultiveren van eigen kracht en werken aan zwakkere kanten. Houding en communicatie in dit proces is cruciaal. Echter, het proces van yoga is en blijft individueel. De verantwoording voor groei blijft bij de persoon zelf.

‘Yoga Beek’ is een kleinschalige yoga studio gevestigd in de Gemeente Beek. Yoga Beek is geïnspireerd door B.K.S. Iyengar, Geeta Iyengar, Melanie Tillema, Berber Schönholzer en Rita Keller. De Iyengar familie heeft haar leven toegewijd aan yoga als levenskunst en wetenschap. Elke dag mag ik van deze yoga  kennis genieten. Mijn dankbaarheid aan de familie Iyengar en al mijn yoga leraren in het verleden en in het heden is groot.
Terug naar de inhoud